Fotbollsprofil

Korta fakta

DSC09518.jpg
 

Distra Gymnasium

Utbildningarna bedrivs på Distra Gymnasium. Vi är en gymnasieskola belägna vid Globen, Johanneshov. Vi har cirka 180 elever i dagsläget. 

Enligt Skolinspektionens egna enkät 2017 har vi toppresultat i såväl elevenkät som i personalenkät och ligger över både det regionala och nationella snittet i så gott som samtliga områden som mäts. Läs gärna mer på Skolinspektionens egna hemsida.

Poängplaner

Din utbildning utgår från Bygg- eller Handelsprogrammet (eller respektive yrkesintroduktionsprogram).

De nationella gymnasieprogrammen består av 2500 poäng. Av dessa kommer ditt individuella val (200 poäng) utgöras av Idrott och hälsa 1&2 - specialisering fotboll. 

Grundläggande behörighet

På alla utbildningar vi har kan du läsa till grundläggande behörighet till högskola och universitet. Vi garanterar att alltid erbjuda kurserna:

  • Svenska 2/Svenska 2 som andraspråk
  • Svenska 3
  • Engelska 6

Uttagning behövs ej

Då vår fotbollsprofil är en lokal idrottsutbildning (LIU) behövs inga antagningar för att få plats. Blir du antagen till programmet så får du ta del av vår fotbollsprofil om du så önskar vid skolstart. Redan i antagningsbrevet som kommer i höst får du mer information om programmet. 

Branschrekommenderade utbildningar

Som enda friskola i Stockholm Stad kan vi erbjuda byggutbildningar som är branschrekommenderade av BYN. Läs mer på Byggnadsindustrins Yrkesnämnd hemsida. 

Koncentrerade skoldagar

Hos oss börjar skoldagen 09.00 och slutar 15.00. Vi kan ha så effektiva skoldagar tack vare smart schemaläggning där du läser två ämnen per dag. Vi har lite längre lektioner, en på förmiddagen och en på eftermiddagen, vilket gör att du får mer tid att fokusera på skoluppgiften. 

Lärare och elevhälsa

Skolan har legitimerade lärare i alla ämnen vi sätter betyg i. Vi har även specialpedagog på heltid som leder och samordnar skolans elevhälsoteam som även består av skolsyster, studievägledare, kurator och rektor. 

Läs mer på www.distra.se om vår skola